Lectura en familia-1

A importancia da etapa pre-lectora. Recursos para a animación da lectura nas familias. Portal Culturade Galicia. Xunta de Galicia, 2016.

Primeiro dos tres vídeos que se gravaron nunha mañá de primavera de 2016 na cafetería do CGAC para un proxecto da Subdirección Xeral de Bibliotecas: Recursos para á animación da lectura nas familias. Ramón Vilar e R. Noguerol (Ronsel de Ideas) tiráronme da lingua e así foi saíndo.

A conversa xiraba arredor das prácticas que poden axudar a construír lectores e lectoras desde a casa. O material audiovisual é un complemento ao monográfico “A lectura, unha chave de futuro”.

Share

Deixa unha resposta