Lectura en familia -3

Lectura, soportes e formatos. Libro en papel e libro dixital. Recursos para a animación da lectura nas familias. Portal Cultura de Galicia. Xunta de Galicia. 2016

Terceira e última entrega desta longa conversa sobre o papel da familia na construcción do lector crítico, tamén na creación de hábito de lectura nas crianzas. Lectura en papel e lectura en dixital; lectura crítica de productos audiovisuais. Lectura, finalmente, familias e escola. Todo o material está dispoñible no portal Cultura de Galicia, da Secretaría Xeral de Cultura, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, e forma parte dos recursos vinculados á guía “A lectura, unha chave de futuro”, incluída nos Recursos para a animación á lectura nas familias.

Share

Deixa unha resposta